Tekne ve Yat Çalışanları

ÖZEL TEKNE VE YAT ÇALIŞANLARI
Özel tekne ve yat çalışanları çalıştıkları tekne yahut yat Deniz İş Kanunu kapsamında “gemi” vasfına haiz olmadığından ve deniz taşıma işi ile değil daha çok iş yemekleri, seyahatleri ve turistik maksatla kullanıldığından 4857 sayılı kanun kapsamında sayılırlar.
Yargıtay 9. HD 28.4.2009 gün 2009-11460 E., 2009-12104 K. sayılı kararında belirtildiği gibi “İşverenin, 4857 sayılı İş Kanununun 4. Maddesinin 1. Fıkrası anlamında deniz taşıma işi yapmadığı, turistik maksatla kullanılan yat olduğu ve yabancı bayrak taşıdığı anlaşıldığından mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı 854 sayılı Deniz İş Yasası kapsamında değerlendirilemez. Buna göre davacının iş sözleşmesi ilişkisi ile 485 sayılı iş yasası kapsamında kaldığı kabul edilerek İş Mahkemesi sıfatıyla dava hakkında bir karar vermek gerekir.”
Çalıştıkları tekne yahut yatın yabancı bayraklı olmasının işçi işveren ilişkisi esas ve önemli olduğundan yetki konusunda T.C. sınırları dahilinde dava açmalarında bir sakınca yoktur. Yetkili olan işverenin ikametgahı mahkemesi yahut çalıştıkları şirketin merkezinin olduğu yer mahkemeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.