Bildirimli Fesih

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde kullanılabilen bir haktır. Gemi adamı ile yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesi haklı bir neden yoksa gemi adamının işe alınmasından itibaren 6 aya kadar işveren tarafından feshedilemez. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde taraflardan biri haklı neden olmadan sözleşmeyi feshetmek isterse durumu diğer tarafa bildirmesi ve kanunda öngörülen öneli vermesi gerekir.Deniz İş Hukukunda bildirimli fesihlerde iş sözleşmesi önelin bittiği tarihte son bulacaktır.

Gemiadamının kıdemi/hizmet yılı 6 ay sürmüşse 2 hafta, 6 aydan 1 buçuk yıla kadarsa 4 hafta, 1 buçuk yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta, 3 yıldan fazla ise 8 hafta önel verilmesi gerekir. Ancak bu süreler kanundaki asgari sürelerdir, taraflar deniz iş sözleşmesi ile ya da sendikanın taraf olduğu toplu iş sözleşmeleri ile bu süreleri artırabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir