Fesih İle Sona Ermesi

İşçi(gemiadamı) ve işveren(gemi sahibi veya işleteni) tarafından tek taraflı beyanla sona erdirilmesidir. Karşı tarafın kabulüne gerek olmaksızın yöneltilecek beyanla iş sözleşmesini derhal sona erdirir. Karşı tarafa yöneltildiği anda fesih beyanı sonuç doğurur. Ancak fesih, gemi seyir halinde ise kararlaştırılmış limanda; kararlaştırılmış liman değiştirildiği durumda ise ilk uğrayacağı limanda geminin emniyet altına alınması sonunda hüküm doğurur.

Deniz İş Kanunu md. 18’e göre iş sözleşmesinin işveren veya vekili tarafından feshedilmesi halinde sebepleri ile birlikte gemiadamına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bu yazılılık şartı Borçlar Kanunundaki iş sözleşmesinin her iki tarafı için feshin yazılı yapılması hükmünden farklı olarak sadece işveren ve işveren vekili için geçerlidir.

Hak Düşürücü Süre:işveren vekili veya gemi adamına tanınan akti feshetmek yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlayarak (6) işgünü geçtikten ve herhalde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. Bu hallere dayanılarak akti süresi içinde fesheden taraf ayrıca mahkemeye başvurarak öbür taraftan bir tazminat isteyebilir.

 

Fesih Türleri

Deniz İş Kanunda 2 tür fesih türü vardır.

-Önelsiz/Bildirimsiz/Haklı Nedenlerle Fesih

-Bildirimli Fesih

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir