Fesih Dışı Sona Erme

Sözleşmenin Fesih Dışında Sona Ermesi

  • İkale; tarafların ortak iradesiyle aralarında yapacakları anlaşma ile iş ilişkilerini sona erdirmeleridir.
  • Belirli Süre veya Feshin Sona Ermesi; kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmede kararlaştırılan sürenin bitmesi ile sona erer. Sözleşme bitim süresi gemi seyir halindeyken oluşursa geminin ilk limana varması ve güvenlik altına alınmasıyla kendiliğinden sona erecektir.
  • Yeni bir sefer için sözleşme yapılmamış ise seferin sona ermesi ile kendiliğinden sefer için yapılan sözleşme sona erer. Herhangi bir ihtara gerek yoktur. Geminin bağlama limanına varması ve yükünü boşaltma işlemleri bitene kadar belirli sefer için yapılan sözleşme bu sürece kadar devam edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir