Sözleşmenin Fesih

DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Deniz İş Kanunu dışında Türk Ticaret Kanununun 1005-1014. Maddeleri arasında kaptanın hizmet sözleşmesinin sona ermesi hükümleri yer almaktadır. TTK’da yer alan bu hükümler ticaret gemilerinde çalışan kaptanlar için uygulama alanı bulmaktadır. İlgili bu hükümler Deniz İş Kanunundaki hükümlere nazaran kaptanın daha lehine ise uygulanabilecektir.

İş sözleşmesinin taraflarından her biri haklı sebeplerle sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmeyi fesheden taraftan dürüstlük kurallarına göre iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar haklı neden sayılır.

İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden taraf karşı taraftan ihbar tazminatı isteyemez.

İş sözleşmesinin haklı nedene dayanmadan feshedilmesi halinde fesheden taraf kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, sözleşmede yer almışsa cezai şart gibi alacakları ödemek zorunda kalacaktır.

Deniz İş Kanunu’nda haklı fesih nedenleri işveren, işçi ve iki taraf için de geçerli olan haklı sebepleri saymıştır.

Süresi belirli olan veya olmayan yahut da sefer üzerine yapılan hizmet akti:

I – İşveren veya işveren vekili tarafından:

a) Gemi adamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi,

b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan men olunması gibi sebeplerle imkansız bir hal alması,

c) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi,

ç) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

II – Gemi adamı tarafından:

a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,

b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,

c) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

III – İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından:

a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması,

b) Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması,

Hallerinde feshedilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir