İhbar Tazminatı

Taraflardan biri belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı neden olmaksızın ve de bildirim sürelerine uymadan, bildirim öneli vermeden feshederse karşı tarafa bu önellere uygun ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Ek olarak haklı nedenle fesihlerde de işçi ya da işveren hak düşürücü sürelere uymadan sözleşmeyi feshetmişse de karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Bu tazminat 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir