İş Sözleşmesi

854 sayılı kanunda iş sözleşmesinin tanımına yer verilmemiştir. İş sözleşmesi niteliği itibariyle işveren ve işçi arasında kişisel ilişki kuran karşılıklı borçlar yükleyen, sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşmedir. 4857 sayılı İş Kanunu md.8’de ise iş sözleşmesini “bir tarafın(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın(işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.

Deniz İş Hukukunda da iş görme edimi gemi adamı tarafından yerine getirilecek olup iş tanımını deniz taşıma işi oluşturmaktadır. Gemi işyerinde işveren ile gemi adamı arasında iş sözleşmesi ile kurulan ilişki iş ilişkisidir. Gemi adamının Devlet Memurları Kanunu 4/a,b,c maddeleri kapsamında çalıştığı durumda ise gemi adamı İş Kanunu hükümlerinden yararlanamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir