İşçi Kavramı

Gemi ve gemi sayılan araçlarda bir iş sözleşmesine bağlı olarak deniz taşıma işinde çalışan ve Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre gerekli yeterliliğe sahip olan Gemiadamları deniz iş hukukunun işçisidir. 854 sayılı kanuna göre gemi adamları; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer kişilerden oluşur.

Kaptan; gemide çalışan en yetkili kişi olup geminin idaresinden sorumludur.

Zabit; kaptana gemi yönetiminde yardımcı olan kişidir. Görevlerinden bazıları güvenlik nöbeti tutması, yük işlemlerini yönetmesi, geminin makine ve cihazlarını kumanda etmesi, bakım yaptırması, manevra yeri veya vardiya amirliği yapmasıdır. Geminin bölümlerine göre 3 çeşit zabit vardır: Güverte zabitleri, makine zabitleri ve yardımcı zabitanlar.

Tayfa; geminin güverte makine ve kamara bölümlerinde çalışan gemi kaptanı gemi zabiti yardımcı zabitleri ve stajyerler dışında kalan gemiadamlarıdır. Güverte veya makinede, manevralarda, kontrollerde, bakım onarım işlerinde, nöbetlerde, servis hizmetlerinde görevlidirler. Geminin bölümlerine göre 3’e ayrılır: Güverte tayfaları, makine tayfalar, kamara tayfaları.

Diğer gemiadamları; aşçı, garson ve kamarotlar, müzisyen, temizlikçi gibi gemide çalışan diğer gemiadamlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir