İş Yeri

1475 sayılı İş Kanununda işyeri “işin yapıldığı yer “ olarak tanımlanmıştır. Açıkça düzenlenmemesine rağmen Deniz İş Kanunu’nun yer itibariyle uygulama alanı gemilerdir. Deniz İş Kanunu kapsamında; denizlerde göllerde ve akarsularda çalışabilen, Türk bayrağı taşıyan, yüz ve daha yukarı grostonilato olan gemiler işyeri olarak kabul edilmektedir.

Geminin bağlama limanı gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir. Geminin bağlama limanının olması zorunludur. Deniz iş sözleşmesinde açıkça düzenleme yoksa gemiadamı ile işvereni arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için dava bağlama limanında iş davalarına bakmaya yetkili mahkemede açılır.

Hizmet akdinin herhangi bir Türk limanında feshi halinde sözleşmede başka hüküm yoksa gemiadamının işveren veya işveren vekili tarafından bağlama limanına iadesi zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir