İş Güvencesi

DENİZ İŞ HUKUKUNDA İŞ GÜVENCESİ

İş güvencesi; iş sözleşmelerinin geçersiz feshine karşı işçilerin kanunen korunması maksadıyla ilk kez 15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş 4773 sayılı kanunla kabul edilmiş ve sonrasında da mevcut 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına alınmıştır.

İş Güvencesi hükümleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Ve devamındaki maddelerde düzenlenmiştir. Genel itibari ile işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi sonucu işçiye işe geri dönme hakkı ve işverenin bu duruma direnmesi halinde işçinin 4-8 aylık ücreti tutarında tazminat alma hakkını kapsar.

Deniz İş Kanunu kapsamında kalan kişilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanma imkanı yoktur. Ancak bu kuralın istisnası olarak; Deniz İş Kanunu kapsamına giren işçi aynı zamanda sendika işyeri temsilcisi ise Sendikalar Kanunu md. 30 uyarınca, diğer işçiler de toplu iş sözleşmesinde İş Kanunu iş güvencesi hükümlerine açıkça yer verilmişse iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir