V

VURGUN

Deniz dibindeki dalgıcın kurallara uymadanhızlı bir şekildesu yüzeyine çıkması sonucu oluşan kısmi felç.

VOLTA ATMAK

Zincirin demire yada iki demir zincirinin biribirinedolaşması.

VOLTA

Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolastırmak, sarmak.

VOLİ

Daire şeklindeki balık ağı.

VLCC

Çok büyük ham petrol taşıma gemileri olup 150.000-299.999 DWT arası kapasiteye sahip tankerlerdir.

VİYA

Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra,istenilen yöne seyredilmesi için serdümene verilen komut.

VİRA

ırgat, vinç gibi makinaları çalıştırarak bir ağırlığı kaldırmakveya sarma yönünde çevirmek için verilen komut.

VICTOR

Uluslararası işaret sancaklarından V harfi “yardımistiyorum” anlamına kullanılır.

V.H.F

Portatif telsiz telefon (radyo telefon) olan çok yüksekfrekanslı telsiz cihazının kısa yazılışı.

VETA

Palangayı oluşturan makaraların(Bastikaların) dilleri arasındadolaşan halat kısımları.

VELENA YELKENİ

Direkler arasındaki istiralyalar üzerine açılan üçgenseklindeki yelkenler.

VELEİSTRALYA

Ana puruva direklerinin üzerinde ve gerisinde bulunan yarımserenler.

VELEDİBARKA

Firtinali havalarda pruva ana istrelyasi üzerine açilan flok.

VARİL

36 galon luk (159 litre) ağaç fıçı. Mancana büyüklügündekimadeni fıçı.

VARDAVELA PUNTELİ

Küpestelere konmus olan agaç veya demir sabit veya yatipkalkan punteller.

VARDAVELA HALATI

Serenlere yelkeni bağlamak için cundalar arasında gerilenhalat veya demir tel.

VARDAVELA

Teknelerin küpestelerinde ve borda iskelelerinde personelinkorunmasi için dikilmis bulunan sabit veya yatar kalkarpuntellerin üzerine yatay olarak geçirilmis demir veya agaçtiriz.

VARDAMANA

1) Korunma, tutunma amacıyla donatılmış halatlar.2)Yelkenci yüksüğü.

VARDAKOVA

Yan mataforalara, iskelelere, gemi bordasına yanaşacakdeniz araçlarının tutunabilmeleri için gemi bordalarındabdoblin olarak sarkıtılan halatlar.

VARDAKORDA

Gemi bünyesinde aşınmayı önlemek için gerekli yerlerekonulan ağaçlar.

VARDABAŞO

1)Dikkatli olunması için yapılan uyarı 2) İşsiz,başıboşdolaşan adam.

VARDABANDIRA

Gemilerde işaret alıp vermede(işaretle haberleşmede) ustaolan kişi, İşaretçi.

VARDA

Dikkat et, Gözetle, neta geç.

VARAGELE

Iki nokta arasında gerilmis olan kuvvetlice bir halat üzerindehareket eden bir makaraya baglı sepet veya iskemledonanımlı insan ve esya taşımak için kullanılan donanım.

V (Victor)

Uluslar arası işaret sancaklarından V harfi Yardım isterimanlamına kullanılır..