R

RÜZGARDA EĞLENDİRMEK

1) Rüzgarın ve denizlerin etkisiyle ilerleyemeyengemi 2) Rüzgarı başa alıp tekneyi durdurmak.

RÜZGAR GÜLÜ

Haritalarda gerçek ve manyetik kuzeyi gösteren, 360dereceye bölünmüş pusula kartı çizelgesi. Haritaüzerindeki rotalar bu kart üzerinden ölçülür ve doğalmanyetik sapma (variation) rüzgar gülünün üzerindeyazılı bulunan değere göre hesaplanır.

RÜZGAR DÜZELTMESİ

Rüzgarın teknenin rotası üzerindeki etkisini ortadankaldırmak için rota üzerinde yapılan düzeltmedeğeri.

RÜZGAR ALTI

1) Rüzgarın geldiği yönün tersi. Rüzgarın gittiğiyön. 2) Rüzgarın etkisi altında kalan bölge.

RÜSVET GÜVERTE

Yolcu gemilerinde filikaların üzerine oturtulduğukalastraların bulunduğu güverte.

RÜÇHAN HAKKI

Yük bağlantılarının bazı durumlarında donatanların,gemi işleticilerinin öncelik hakkı.

RUBA ETMEK

Yelkenle rüzgari basa alarak tekneyi geriletmek.

ROTAYA ALMAK

Gemiyi gideceği rotaya almak. Geminin puruvasınıgideceği rotaya getirmek ve bu rotada devam etmek.

ROTA HATTI

Geminin gitmesi istenilen yer ile bulunduğu yeriemniyet de dikkate alarak birleştiren çizgi.

ROTA

Geminin istenilen yere, mevkiye varabilmesi içintakip etmesi istenilen izin bulunduğu meridyenleyaptığı açı .

RO-RO GEMİ

Tekerlekli olan kendi hareket kabilyetiyle kendigiren, kendi çıkan araçları taşıyan gemi.

ROPAX

Tekerlekli araç ve yolcu gemisi

ROMORKÖR

Özellikle liman hizmetlerinde, yedekleme, kurtarmayardım ve bütük gemilerin limana yanaşma vekalkışlarında kullanılan küçük hacimli fakat beygirgücü ve manevra yeteneği bakımından üstünözelliklere sahip deniz aracı.

ROLE YERLERİ

Role talimlerinde ve acil durumlardagemiadamlarının ve yolcuların yoplanacaklarıyerler. Role istasyonları.

ROLE TALİMİ

Gemi adamlarının acil durumlarda yapılacak işlerleilgili olarak belirli bir yerde toplanarak acildurumlarda yapılması gereken konularda beceri vedeneyim kazandırılması için yapılan alıştırma.

ROLE ÇİZELGESİ

Role taliminde belirtilen durumlarda yapılacak işlerive görev dağılımları ile görevlilerin ad ve soyadını,rütbesini, görev yerini gösteren çizelge.

RODA ETMEK

Açılmış olan halatı usulüne uygun olarak yumakgibi üst üste yığmak.

RODA

Kullanilmamis, açilmamis nebati halat sargisi.

RİLİ ÇEMBERİ

Rili çarmıklarının üst uçlarının bağlanması için anadireklerin çanaklığa yakın yerlerinde bulunançemberlerdir.

RİLİ ÇARMIKLARI

Ğabya çarmıklarını ana direğe bağlamak içinkullanılan kısa çarmıklar.

RİGAVO (BAĞI)

Palangada sabit olan makaraya bağlanan halatınçıması ve yapılan bağlamanın adı.

RIHTIM

Deniz yada akarsu kenarlarında yolcu alabilmek,yükleme ve boşaltma yapabilmek için yapılmış,üzerlerinde yükleme, boşaltma, bağlama araçları ileyolcu salonları bulunan ve deniz araçlarının yanaşabileceği kadar derinliğe sahip taş, beton duvarlar.

REİS

Balıkçı, yelkenli ve küçük deniz araçlarına kaptanlıkyapan kişi.

REFAKAT GEMİSİ

Koruma amacıyla başka bir gemi yada konvoylaberaber seyreden gemi.

RANDA YELKENI

Yelkenli bir teknede en geride bulunan yan yelkeni.

RANDA YASTIĞI

Randa yelkeninin kullanılmadığı zamanlardabumbanın üzerine konulduğu yastık.

RANDA İSKOTASI

Randanın iskota yakasını bumbanın cundasınagermek için bumbanın cundasında bulunanbastikadan donatılarak iskota yakasına bağlananhalat.

RANDA

Yelkenli bir teknede en geride bulunan yan yelkeni.

RAHNE

Gemilerin su kesimlerinin altında kalan yerlerdeçatışma, mermi yada başka nedenlerden dolayıaçılan yaralar, delikler, yarıklar.

RADYO BIKIN

Gemilerin özellikle açık denizlerde mevkiilerinibulmak için yayın yapan, haritalarda yerleri veyönleri belli olan radyo vericileridir.

RADANSA

Halatlarn çımalarında kasa yapmakta kullanılanmadeni halka biçimindeki malzeme.

RACON

Radar dalgalarını yansıtıcısının kısa yazılışı.