P

PUTA KÜREK

Kürekleri iskarmozlara yada lumbarlara tekneninbaş ve kıç hattına dikey, palaları su yüzeyine paralelkonumda kürek çekmeye hazır bekleme işi vekumandası.

PUSULA

Rota istikametlerini gösteren, kerteriz alıp mevkikonmasına yardım eden mıknatısı veya cayrodevvaresi ile çalısan seyir aleti.

PUSLA TASI

Miknatisi puslalarda pirinç veya bakirdan yapilmis(manyetik etkisi olmamasi için) yarim kürebiçiminde içi bos bir tastir.

PUSLA MIHVERI (MİLİ)

Pusla kartının serbestçe dönebilmesi için merkezininoturduğu ucu sivri bir iğnedir.

PUSLA KARTI

Pusla ibrelerinin üzerine oturtulmus derece veyakerte taksimati bulunan daire seklinde bir karttir.

PUPA

Geminin tam arka tarafı, Kıç bodoslamanın baktığıyön.

PUNTEL

Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikinekonan destek veya güverte üzerindeki vardevelalarintutmak için güverteye dik olarak konulan demirçubuklar.

PRUVA DIREGI

Birden çok direkli teknede baş taraftaki ilk direk.

PRUVA

Bir teknenin ön tarindan ileri istikameti.

POSTPANAMAX

Konteynerlarda 3999 TEU üstü kapasiteye sahipgemi tipidir.

POSTA

1) Haber taşıyan veya emirleri ileten kişi, 2)Üzerinekaplama tahtalarının [veya saçların] tespit edildigiagaç veya maden egriler [kaburga]

PORTUÇ

Alet edevat veya boya gibi sair seylerin saklanmasiiçin kullanilan dolap veya kamara gibi yerler.

PİYAN BAĞI

Bir halatin çimasinin açilip dagilmamasi içinçomasina ispavlo veya gircila ile yapilan bir çesitdügüm sekli.

PİK YAKASI

Bir yan yelkeninin üst ve kösedeki yakasıdır.

PİK

Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köse yelken.

PATRİSA

Çubuklarin bağlanması için cundalarından asağı vegeriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma.

PATALYA

1-3 çifteye kadar kürekli ahsap teknelere harpgemilerinde verilen isim.

PARİMA

Filikaların baş ve kıçlarını bağlamak için filikalarınbaş ve kıçlarında bulunan halatlar.

PARAVAN

Gemilerin mayınlardan korunmaları içinkullandıkları ve geminin başından sancak ve iskeletaraflarına attıkları,derinlik ayarlayıcıları ve telkesmek üzere donanımları olan su uçurtmaları.

PARAMPET

Denizlerin güverte üstüne çullanmaması için bordayükseltilmek suretiyle üst güverte kenarına yapılanyapı.

PARAKETE

Geminin gittiği yolu, mesafeyi ölçmek içinkullanılan alet.

PANYA

Bir filikanın kıç parima halatı.

PANAMAX

Dökme yük gemileri ve tankerlerde 50.000 ? 79.999DWT arası, konteynerlarda ise 3000 ? 3999 TEUarası kapasiteye sahip gemi tipidir.

PALAVRA

Üst güvertenin altında bulunan güverte.

PALANGA

Bir halat ve anaz iki makaradan olusan kaldirmamekanizmasi.

PALAMAR

Gemilerin rıhtımama veya iskeleye bağlanmasindahalattan daha kalın yomalara verilen isim.

PALADOR

Ariyet kemere. Postaları yerinde tutabilmek içinsancak, iskele karşılıklaı postalar arasına vurulangeçici kemere.

PADILBOT

Genellikle brandadan yapılan, başı kıçı sivri, ikipalalı, ortadan tutulan ve kürekle yürütülen tekne.

P (Papa)

Uluslar arası işaret sancaklarından P harfi Gemidenize çıkmak üzeredir. Bütün şahıslar gemidebulunsun. Balıkçı gemileri tarafından Ağlarım birengele takıldı anlamında kullanılır.