Ö

ÖTV

Özel Tüketim Vergisi.

ÖNLEYİCİ DONANIM

Diümene yada yekeye denizlerin yapacağı olumsuz etkiyiazaltmak için donatılan aparat.

ÖLÜ YOL

Geminin düzenli olmayan, belli belirsiz hızla ilerlemesi.

ÖLÜ NAVLUN

Gemide boş kalan yerler için kiracının, taşıtanın ödemekzorunda kaldığı navlun.

ÖLÜ DENİZ

Fırtına kaldıktan sonra çatlaksız olarak art arda devam edendalgalar.

ÖKÜZ PERDE

Tank içindeki sıvının hareketini ağırlaştırmak için tank içineyapılan perde.

ÖKSÜZ KEMERE

Kemerenin ortadan kesilmis olarka yanda kalan kisimlari.