N

NOTOFON

Sis işareti olarak yüksek ses veren ve elektrikle çalışan alet.

NİSBİ ROTA

Diğer bir geminin rotasına göre gidilen rota.

NİSBİ KERTERİZ

Bulunduğumuz mevki ile, belli maddeyi birleştiren hattın rotaile yapacağı açıdır. Puruvadan yada pupadan sancak ve iskeleyedoğru yada bordadan sancak ve ya iskeleye doğru okunur.

NEVCET

Hamak sarilan incelere denir.

NETA

Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir.

NAVLUN

Yük sahiplerinin ( taşıtanın) gemi sahibine (taşıyana) taşımakarşılığında ödedikleri taşıma ücreti.

N (November)

Uluslar arası işaret sancaklarından N harfi olumsuz yada evvelkigrubun anlamı olumsuz olarak okunmalıdır anlamında kullanılır.