L

LWT

Donatılmış kuru tekne ağırlığı, tekne ağırlığı + makine veteçhizat ağırlığı.

LUMBUZ

Gemideki pencerelere verilen isim.

LUMBAR AGIZI

Gemilere girip çikilan bordada açilan dört köse kapak.

LPG

Sıvılaştırılmış petrol gazı

LOYD

Gemilerin, sigortacıların ve denizcilikle ilgili tüm konulardakontrol, idare, tescil ve sınıflandırma işlerini yürüten kuruluş.İlk önce 1770de ingilterede kurulmuştur.

LOKMA

Zincirin baklalarinin ortasina takviye için konmus parça.

LOÇA

Demir zincirinin akmasi için açilmis deliklere geçirilmis madenioluk.

LNG

Sıvılaştırılmış doğal gaz.

L(Lima)

Uluslararası işaret sancaklarından L harfi geminizi derhaldurdurunuz anlamında kullanılır.

LİVAR

Balikçi teknesinde baliklarin taze kalmasi için alt tarafi denizleilgili tahta havuz.

LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ

Denize Elverişlilik Belgesine sahip olup, liman idari sınırlarınıgeçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin limandan ayrılışındaLiman Başkanlığı tarafından; gemiadamları ile donatımı, yolcusayısı, yükün cinsi, yakıtı, kumanyası, can kurtarma, yangındankorunma, yangın söndürme ve seyir donanımları yüklemedurumu,...

LİMAN

Gemilerin Güvenlikli olarak yük ve yolcu alıp verebilecekleri,yada kalabilecekleri, barınabilecekleridoğal yada yapay denizyeri.

LİGADORA

Üçten dokuza kadar sayıda tellerin sağa bükülmesi ile yapılantirnele türüdür. Piyan bağlamak ve façuna yapmakta kullanılır.Likatura da denir.

LİGA

Üç deniz millik mesafe. Camadan vur emri.

LİFTİN USKURU

Dönger,Gergi. İki ucuna bağlanan halat ve zincirleridöndürüldükçe geren eleman. Donanılmları germek ve yükleribağlamak için kullanılır.

LIMBO

Bir seyin bir taraftan diger tarfa aktarilmasi. (Marmara etmeksadece sivi içindir.)

LIF

Nebati halatin yapildigi malzemenin en ince parçasi.

LEŞ BAĞI

Su üzerinde yüzen ve erişilmesi olanaksız olan bir cisme atılanve çekildikce sıkışan izbarço bağı.

LEŞ

Enkaz. Gemi leşi. Kurtarılması ekonomik olmayan ve kazayaptığı yerde bırakılan kazazede gemi

LDT

Geminin Boş Ağırlığı.

LAZİMECİ

Gemi gereçlerini satan depo, dükkan.

LAYTER

Hafifletici,aktarmacı deniz aracı.Genellikle makineli,az suçeken geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton yük taşıyabilendeniz aracı.

LAVRA DELIGI

Bir teknenin içindeki suyu askiya alip bosaltmak için açilmisdelik. (Genellikle kiç tarafta havuzlugun altindaki kruzlu yerde).

LAVRA

Giz undasını kaldırmak için çubuk içine kandilisalarındonanması için açılan dilli bastikalardır.

LAVA

Çek,boş al. Bir yere yanaşacak bir teknenin kürek çekmeden,elle tanaşılacak yer tutulmak suretiyle yanaştırılması için verilenkomut.

LARMO

Floklarin açildigi istralya. ( Bazen flok larmosu da denilir).

LANTİYE

. Kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin düzgün olarakinip lalkmasını sağlamak amacıyla cisme vurulan halat yadazincir tıraka, Zincir yada halat üzerine vurulan ve esnekliğisağlayan parça halat.

LANGA LUNGA

Küçük ağaç kıyı yeknelerinde kullanılan ilkel ırgat. Karşılıklıuiki kişinin kolları sıra ile hareket ettirmesi sonucu demirzinirinin sarıldığı kütüğün döndürülmesi sonucu demirin viraedilmesi sağlanır.

LALE HALATI

Dümenlerin denizli havalarda düsüp kaybolmamasi için dümenyelpazesinden geçip teknenin kiçina baglanan bir ince savlo.

LAGON

Denizle birleşimi olan ve etrafı kara ile çevrili sığ su, göl. Açıkdenize doğru bir mercan kayalığı ile kapatılan su örtüsü.

LAÇKA (LAŞKA)

Boş yada boşalmış anlamının yanı sıra koyver, bırak Bosver,bosalt anlaminda kullanılır.