H

HİSA PURUVA

Puruva kürekçilerinin küreklerini hisa kürek yapmaları içinverilen emir.

HİSA KÜREK

Filika küreklerinin tutamaçlarından aşağıya doğru basılarak,palaların yukarı kaldırılarak dik tutulmaları için verilen emir.

HISA ETMEK

Bir seyi karşı tarafa, yukarıya kuvvet uygulayarak kaldırmak.

HIRÇA MAPASI

Zincirin zincirlikteki çimasinin omurgaya baglandigi kilit.

HIRÇA

Zincirin zincirlikte yada volta edildiği yerdeki ucu.

HEYAMOLA

Verimin artırılması ve gayret edilmesi için söylenen sözcük.

HEDEFE

Pusula üzerine konularak kerteriz açısını almaya yarayan bir seyiraleti

HAZIRLIK MEKTUBU

Geminin her bakımdan yüklemeye veya tahliyeye hazır olduğunugösteren ve kaptan yada acentesi tarafından taşıtan, yükleyici,kiracı yada yükün alıcısına verilecek olan ihbar mektubu.

HAYBACİ

Demir ırgatını çalıştırmak suretiyle demir zincirini denizevermek.

HAVYARKESMEK

Gerektiği şekilde ve usulüne uygun olarak çalışmamak, tembelliketmek.

HAVUZ SÖRVEYİ

Geminin havuza alınmak suretiyle, yetkililer tarafından su altındakalan tekne kısımları ve donanımlarınınkontrollerinin yapılması.

HANDYSİZE

Dökme yük gemileri ve tankerlerde 20.000 ? 34.999 DWT arasıkapasiteye sahip gemi tipidir.

HANDYMAX

Dökme yük gemileri ve tankerlerde 35.000 ? 49.999 DWT arasıkapasiteye sahip gemi tipidir.

HANDY

Konteynırlarda 1000 ? 1999 TEU arası kapasiteye sahip gemitipidir.

HAMLACI

Kürekli teknelerde serdümene en yakin kürekçi.

HAMLA

Kürek çekilirken küregin bir periyot içindeki mesafesi [Hamle].

HALAT BOSA

Volta edilecek olan halatı tutmak için kullanılan, çımalarıgüvertedeki mapalar bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısahalatlar.

HALAT

Bitkisel sentetik veya çelikten yapilmis ve bükümlenerek çesitlikollarda biribirlerine sarilmis, bükülmeye ve çekmeye uygunurgan.

H (Hotel)

Uluslar arası işaret sancaklarından G harfi Gemide kılavuz kaptanvar anlamına kullanılır.