E

E.T.S.

Tahmini kalkış ( seyire başlangıç) zamanının kısayazılışı

E.T.D.

Tahmini kalkış zamanının kısa yazılışı.

E.T.A.

Tahmini varış zamanının kısa yazılışı.

ENSPEKTÖR

Geminin sefere hazır olmasını ve daima hazırbulundurulmasını sağlamakla görevli armatörçalışanı.

ELLEÇLEME

Yükün yüklenmesi, istif edilmesi boşaltılmasıişlemleri.

EL iskandili

Elektrikli iskandil olmayan teknelerde,derinlikölçmek için çımasına 5 kg lık bir kurşun asılmış veüzerine kulaç taksimati yapılmış olan savlo.

EL INCESI

Bir tekneden diğerine veya sahile atılan ucundakursun bir ağırlığın ceviz ile kaplı olduğu ve sonuçtabir halatın baglanarak gönderildigi, parekete savlosugibi incecik bir halat.

EL DÜMENİ

Kol gücü ile bir taraftan diğer tarafa basılan dümen

EL DONANIMI

Mekanik olan ırgat gibi aygıtların el ile çalisabilmesiiçin yapılmış olan donanım

EĞLENMEK

Rüzgarı veya denizleri baştan almak suretiyle yelkenya da makine marifetiyle gemiyi aynı yerdedurdurmaya çalışmak veya çok ağır yol ile gidecegiyere varmasını sağlamak.

E(Echo)

Uluslar arası işaret sancaklarından E harfi “rotamısancağa değiştiriyorum” anlamına kullanılır.