Deniz İş Kanunu

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE YAZILI SINAVLARI BAŞVURU VE KAYIT PROSEDÜRÜ

https://gss.uab.gov.tr/ internet adresinden başvuru için “E-Devlet ile Giriş” menüsünden E-Devlet şifreniz ile giriş yapınız. Kimlik bilgileriniz MERNİS sisteminden çekilerek ekrana yansıyacaktır. Çıkan ekranda ilgili bölümlere cep telefonu ve elektronik posta bilgilerinizi girerek “Onayla” sekmesine...

İHBAR TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde taraflardan biri haklı neden olmadan sözleşmeyi feshetmek isterse durumu diğer tarafa bildirmesi ve kanunda öngörülen öneli vermesi gerekir. Haklı neden olmadan ve usulsüz  (karşı tarafa bildirim süresinin tanınmaması) şekilde belirsiz...

DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI

DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI: KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı kanunda belirtilen asgari bir yıllık çalışma süresini dolduran işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenen paradır. Kıdem tazminatı sadece kanunda öngörülen hallerde en az...

DENİZ İŞ KANUNU’NDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Taraflar arasında  yıllık ücretli izinden vazgeçildiğine dair yapılacak anlaşmalar geçersizdir. Yıllık ücretli izin hakkı anayasa tarafından koruma altına alınmış olup işçinin yıl içinde dinlenmesi zorunlu tutulmuştur. Bu haktan feragat edilemez. Gemiadamının yıllık ücretli izne...