Ç

ÇÜRÜK SU

Seyir halindeki geminin dümenine yakın oluşan vepervane üst kanadının içinde çalıştığı su.

ÇUBUK

Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler.

ÇÖRDEK YAKASI

Randa ve pkruva yelkenlerinde seren yakalarının kıçtarafa bakan köşeleri ,istiralya (üç köşe) yelkenlerininen üstteki köşeleri .(pik yakası)

ÇÖRDEK HALATI

Giz cundasını kaldırmak için kullanılan halatlardanmeydana getirilen donanım.

ÇİFİTA

Geminin inşası veya havuzlanması esnasında gemikızakta iken gemi dengesini sağlamak amacıylagenellikle geminin baş ve kıç taraflarına konulanpayandalar.

ÇIRNIK

Yaklaşık 100 Gross Ton olarak inşaa edilmiş yelkenlitekne.

ÇIRÇIL

Fıçı, varil gibi yükleri yüklemede veya tahliye etmedekullanılan iki tarafı da kancalı olarak yapılmış sapan.

ÇIPO

Özellikle admiralti demirinde bedenin üst kismindananelesinin altinda geçen kollara dik olarak bağlanmışhareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.

ÇIMARIVA

1)Gemicilerin, eratın armaya çıkması için verilenkomut 2)Personelin tekne boyunca yanyanaselamlama için dizilmesi.

ÇIMACI

İskeleye yada rıhtıma yanaşan, avara eden gemilerinhalatlarını alıp volta yada mola eden gemici.

ÇIMA

Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı.

ÇENE

Omurga ile baş bodoslamanın birleştiği kısım.

ÇARMIK

Ana direklerini ve gabya çubuklarını kapelesindengüverteye veya küpeşteye tutturmak için her iki yantaraflarından gerilmiş kalın halatlar.

ÇAPARİZ

1)Yapılmakta olan bir işin ya da manevranınengellenmesi.2) Demir zincirlerinin birbirinekarışması, dolaşması.

ÇAMÇAK

Filika ve sandalların sintinelerinde, farş tahtalarınınaltlarında biriken suları dışarıya atmak için kullanılanmetal, plastik veya ağaç dan yapılmış maşraba.

ÇALPARA VALF

Bir yüzü kösele ile kaplı olabilen, geri döndürmezözelliği olan, tek yönlü akıma müsaade eden bir valf.Pompaların emme borularının alt ucu. Pis suecekterlerinin denize çıkış tarafları gibi yerlerdekullanılan parça.

ÇALIM

1) Gemilerde baş bodoslamanın omurga ile ve gemiüst yapılarının yatay düzlem ile yaptığı açı. 2)Geminin su kesiminin altında kalan kısmının baş vekıç bodoslamaya göre darlaşması, Baş tarafa doğruolan darlaşmaya çalım, kıç tarafa doğru olandarlaşmaya...

ÇALIM

1) Gemilerde baş bodoslamanın omurga ile ve gemiüst yapılarının yatay düzlem ile yaptığı açı. 2)Geminin su kesiminin altında kalan kısmının baş vekıç bodoslamaya göre darlaşması, Baş tarafa doğruolan darlaşmaya çalım, kıç tarafa doğru olandarlaşmaya...