C

CUNDA

Seren, bumba, gönder direk gibi çubukların serbestolan ucu. Yatay serenlerin her iki ucu.

CUMBA

Bir kısmı örten parça, Çıkıntı parça.

CİVADRA

Yelkenli teknelerde teknenin baş bodoslamasınınhemen üzerinden dışarıya doğru eğik olarak uzatılanve pruva direği ile çubuklarının bağlandığı, üzerineflok yelkenlerinin açıldığı sabit seren, bumba, çubuk.Ana civadra, Baston ve Kontra baston dan oluşanparçaların tümüdür.

CEVİZ

Değişik yöntem ve tekniklerle halatların çımalarınayapılan, halatları tutabilmek için, uzak bir mesafeyeatabilmek için (El incesi gibi) veya süs olarak yapılandüğümler.

CAYRO PUSULA

Yön bulmada kullanılan ve arzın mağnetik yapısındanetkilenmeyen ve hatası bilindiği ölçüde hassas yöngösteren elektiriki bir pusula.

CAN SİMİDİ

Gemilerde ve deniz araçlarında denize düşen kişilerikurtarmak için çok hafif ve yüzer malzemedenyapılmıs, yuvarlak simit biçiminde ve bir salvoyagemiye bağlı olarak bulundurulan can kurtarma aracı.

CAN KURTARMA ARAÇLARI

Gemide bulundurulan ve teknik özellikleri uluslararası kurallarla belirlenmiş olan can kurtarma araç vegereçlerinin tamamı. Can filikaları, can yelekleri, cansimitleri, can salları gibi.

CAN HALATI

Emniyet ve kurtarma amacıyla kullanılmak içindonatılan halat.

CAN FİLİKASI

Tehlikedeki bir gemiden yolcuları ve gemiadamlarınıkurtarmak için gemide bulundurulması zorunlu olanve bu amaç için özel olarak yapılmış, donatılmış cankurtarma aracı

CAMADAN BAGI

Adi camadan halatları ile donatılmış olan Randa vefilika yelkenleri gibi yelkenlerin küçültmede(camadana vurmada) kullanilan bir bağ çesidi.

CAMADAN

Dört köşe (seren) yelkenlerin üst yakalarındanboğmak suretiyle yüzey alanlarının küçültülmesi.

C ( Charlie)

Uluslar arası işaret sancaklarından C harfi Öncekigrubun anlamı olumlu olarak okunmalıdır anlamındakullanılır.