Kategoriler
B

BURGATA

Bitkisel, sentetik ve çelik tel halatların pus olarak
çevresini ifade eden birim. Halatlar için çevre birimi.
Bir burgata 2,54 cmyi ifade eder.

Kategoriler
B

BUMBARTA

Ayna kıçlı ve sübye donanımı olan küçük yelkenli
tekne.

Kategoriler
B

BUMBA

1) Ticaret gemilerinde yük alıp verme işlerimde
kullanılan ve ucuna palanga takılabilen dikmeler. 2)
Yan yelkenlerin altobaşo yakalarını germek ve açmak
için kullanılan serenler.

Kategoriler
B

BRANDA

1)Gemi güvertesindeki yardıcı makineleri deniz
suyunun zararlı etkilerinden korumak için kullanılan
örtü.2)Yelken yapımında ve gemicilerin hamak olarak
kullandıkları yatağın yapımında kullanılan bir cins
kumaş.

Kategoriler
B

BOŞ KOYMAK

Halatı kaçırmak, Laçka (laşka), Kaloma

Kategoriler
B

BOŞ ALAMAK

Gevşemiş bir halatı germek için fazlasını çekmek, yisa
ya da salya edilmiş bir palanganın fazla görülen
payının çekip alınması.

Kategoriler
B

BOSA/BOSA TUTMAK

Gemilerde ve deniz araçlarında özellikle hareket
halindeki halatları, zincirleri durdurmak, tutmak,
emniyet altına almak için yapılan işlem.

Kategoriler
B

BORDALAMA

Bir deniz fenerinin, geminin veya sahil yapısının
geminin tam kemere yönünde bulunması. Başka bir
deyimle geminin puruva hattına dikey bir hat üzerinde
bulunması.

Kategoriler
B

BORDA ISKELESI

Bordadan indirilmek suretiyle bir gemiye girip
çıkmayı sağlayan, deniz seviyesine göre indirilip
kaldırılabilinen ve içeriye alabura edilebilen bir
merdiven tipi [Pasarella]

Kategoriler
B

BORDA FENERLERİ

Gemilerin Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme
Tüzüğü kurallarına göre sancak bordada Yeşil, iskele
bordada Kırmızı olarak bulundurma zorunluluğu olan
112,5 derece açılı fenerler.

Kategoriler
B

BORDA

Teknenin yan tarafı, duvarları, dış tarafının su
kesiminden yukarıda kalan kısmı.

Kategoriler
B

BOCURUM

Yelkenli teknelerde kıç bodoslamanın / kıç aynalığın
üzerinde bulunan direğe açılan dört köşe yelken.

Kategoriler
B

BİTA

1) Halatların selviçelerini, ince halat ve zincirleri volta
etmek için teknede bulunan küçük madeni babalar. 2)
Eski tip ırgatlarda demir zincirinin akmasını kontrol
etmek için demir loçası ile güverte loçası arasında
bulunan demir silindirler.

Kategoriler
B

BİNDİRME KAPLAMA

Ahşap teknelerin yapımında, üstteki kaplamanın alt
kenarını alttaki kaplamanın üst kenarına bindirerek
üstüne konulmak suretiyle yapılan kaplama biçimi.

Kategoriler
B

BERMUDA ARMA

Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş
olan, yelken sereni olmayıp, ancak bumba sereni olan
arma tipi (Marconi arma).

Kategoriler
B

BAŞLI GEMİ

Başı kıça nazaran daha fazla su çeken, başı daha fazla
batık olan gemi (Başa trimli gemi).

Kategoriler
B

BAŞ ÜSTÜ

1) Baş kasara güvertesi 2) Küçük teknelerin
baştarafinda oturulabilecek ve ayakta durulabilecek
platform.

Kategoriler
B

BAŞ

Bir teknenin baş bodoslaması, baş kasarası ve
omuzluklarının bulunduğu ön ve ileri kısmı.

Kategoriler
B

BASTON

Ana civadranın üzerinden ileriye doğru uzatılmış olan
cunda yelkenlerini üçmak için ana ve gabya
serenlerinin cundalarında bulunan çubuklar.

Kategoriler
B

BASTİKA

Bir makarayı bir halatın istenilen yerine hemen
takabilmek için tasarlanmış demir makara.

Kategoriler
B

BAŞTAN KARA ETMEK

Gemiyi veya bir deniz aracını baş taraftan sahile,
kumsala oturtmak veya yanaştırmak.

Kategoriler
B

BAŞ PARİMASI

Bir filikanın baş tarafını bağlamak için kullanılan bir
uçu filikanın baş üstüne bir mapa veya analeye bağlı
diğer ucu ise kullanılmadığı durumlarda baş üstüne
roda edilen halat.

Kategoriler
B

BAŞ OMUZLUK

Borda kaplamalarının baş bodoslamaya doğru
eğilmeye başladığı nokta ile bodoslama arasında kalan
kısım.

Kategoriler
B

BAŞ KASARA

Baş kasara, yelkenli gemilerde ön direğin ilerisinde üst güvertede yer alan kısmıdır. 

Kategoriler
B

BAŞ BODOSLAMA

Bir tekne omurgasının baş tarafa yükselmesi ve
kalkması sonucu oluşturulan dikey ya da eğik kısım.
Borda levhaları ve borda kaplamaları baş tarafta bu
kısıma monte edilir.

Kategoriler
B

BARBARİŞKA

Volta edilmek üzere olan bir halatın kaymaması ve
tutulması için bosalık halatla veya zincirle mezo volta
alınıp halatın gemi tarafındaki bedeninden
dolaştırılmak suretiyle yapılan bosa. ( Halat bosa,
zincir bosa)

Kategoriler
B

BANDO (ET)

Tutulmakta veya çekilmekte olan bir halatı birdenbire
bırakmak, koyvermek .( kumandasız)

Kategoriler
B

BANDIRA

Bİr geminin hangi ülkenin, hangi devletin olduğunu gösteren bayrak.

Kategoriler
B

BALON USTURMAÇA

Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden
yapılmıs, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir
usturmaça çesidi.

Kategoriler
B

BAKLA

Demir zincirini oluşturan değirmi ve yassı halkaları
her biri. Ortasında parça var ise bu parçaya lokma
denir.

Kategoriler
B

BADARNA ETMEK

Bir halatın temas sonucu aşınmamasını, hasara
uğramasını önlemek için branda veya benzeri
koruyucu bir malzeme ile sarılması.

Kategoriler
B

BABAFINGO

Yelkenli bir teknede eğer direk üç kısımdan ibaret ise;
en üstteki üçünü parça. [Italyanca: pappafico][Örnek:
okul gemileri]

Kategoriler
B

BABADALYA

Güverteye yüklenen kereste yükünün denize
gitmemesi için parampetlere yerleştirilen sabit, seyyar
ağaçtan veya demirden yapılmış dikmeler.

Kategoriler
B

BABA

Gemilerde, iskele veya rıhtımlarda palamar ya da
halatları volta etmek için ağaç veya dökme demirden
yapılmış silindirik biçimindeki cisim.

Kategoriler
B

B (Bravo)

Uluslar arası işaret sancaklarından B harfi “Tehlikeli
yük yüklüyorum” , “tahliye ediyorum veya taşıyorum”
anlamında kullanılır.