A

VENTO

1)Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diger tarafa dirisaedebilmek ve sabit tutabilmek için cundalarından alınanhalatlar. 2) Bumba cundasından alınan halat.

AYNALIK TAHTASI

Bir teknede kıç taraftaki havuzda oturanlarınyaslandığı ve serdümenle aralarında ayırıcılık yapmakiçin konulmuş olan tathta levha.

AYNALIK

Filikalarda ve yelkenli teknelerde kıç bodoslamaüzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğutahta levha. (Ayna kıçlı tekneler)

AYI BACAĞI

Çifte yan yelkenlerinin iskotalarından birini sancakdiğerini iskele taraftan kullanarak pupadan alınanrüzgarla yapılan seyirdir (Pupa seyiri).

AYBOCU

Demir ırgatı geri çalıştırmak sureti ile zincirinboşaltılması, aşagı alınması, indirilmesi.

AYBERİ

Ayın yörüngesi üzerinde dünyaya en çok yaklaştığınokta.

AVARYA

Denizde meydana gelen kazalar sonucu geminin veyükün uğramış olduğu hasar, kayıp ve bunlarla ilgiliolarak yapılan giderler.

AVARA

Gemi veya bir deniz aracının yanaşık olduğu yerdenhareket edip ayrılması, açması, uzaklaşması ve buişlem için verilen komut .[Avara etmek]

AŞOZ

Ahşap gemilerin omurgaları boyunca ve iki yanında, borda kaplamalarının ince kenarlarınının yerleştirilmesi için açılan üç köşeli yuva.

ARYA

Serenlerin, yelkenin, sancağın aşağıya indirilmesi.[Arya sancak, arya yelken]

ARMUZ (ARMOZ)

Gemide güverte ve borda kaplama tahtalarının aralarındaki boşluk.

ARMA

Bir geminin direkleri, yelkenleri ve serenleri ile budirek ve serenler üzerindeki halat, zincirlerden oluşanve gemi arması olarak da bilinen donanımlardır.

APIKO

Yola çıkmaya hazırlanan bir geminin, zinciri toplayıp demirini almaya, kaldırmaya hazır olduğu, zincirin düşey duruma geldiği an.

APAZLAMA

Bir teknenin bordasına dik olarak (kemereistikametinde) esen rüzgar ve bu rüzgar ile yapılanseyir.

ANELE BAGI

Bir halatı demirin ya da şamandıranın anelesinebağlamakta kullanılan balıkçı bağına benzer bir çesitbağdır.

ANELE

Hareketli demir halka, bir tarafı açık, yuvarlak baklaşeklindeki anele, harbi ile gereken yere bağlanır veistenildiğinde sökülür.

ANA OMURGA

Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç /demir kisim

ANA GÜVERTE

Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üsttekigüvertesi.

AMORA YAKASI

Yan yelkenlerin alt baş tarafındaki ve undayelkenlerin alt dış tarafındaki yakalarına denir. Direkbedenlerine sarılı olan yan yelkenlerin direğe bağlananalt köşesi.

AMORA

Trinket ve mayıstra serenlerinin açılması için verilenkomut

ALTABAŞO

1) Bir yelkenin alt yakası, 2) Alt ve asağı anlamındakullanılan bir deyim.

ALESTA

Uyarı, Hazır olma anlamında kullanılır. Yapılacak birişin yapılması yönünde hazır olmak için verilenkomut.

ALBERABER

Puta kürek veya alma kürek durumuna getirilmiş olanküreklerin hep birlikte çekilmesi veya küreklerin suyadaldırılması için verilen komut.

ALAY SANCAKLARI

Isaret sancaklari ile donatilmaya, alay sancaklarinin çekilmesi denir.

ALARGA

Bir geminin veya deniz aracının bir yere yanaşmamışolarak açıkta bulunması, durması, yatması.

ALAMANATA

Sadece kıç tarafında güvertesi bulunan balıkçı teknesi.

ALAMA KÜREK

Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak içinverilen emir. Bu emiri alan kürekçiler kürekleri sudançıkararak palalarını su yüzeyine parelel bulundurmaküzere yatay duruma getirirler.

ALABANDA

1)Tekne Borda kaplamalarının, levhalarının içyüzeyleri, 2) Dümenin 35° ye kadar bir tarafabasilması.

AGIZ KUŞAGI

1) Gemilerin, teknelerin Borda kaplamalarının en üstteolanı. 2) Ağaç teknelerde armuz kaplamanin en üstsirasi [bindirme kaplamanin da].

AGANTA

Yisa ya da laçka edilmekte olan bir zincirin veyahalatın kısa bir zaman süresi için elde tutularakbırakılmaması için verilen komut [Aganta iskota,aganta borina borinata].

ADMIRALTI DEMIR

Gemileri ve deniz araçlarını rüzgar, akıntı ve sertdenizlere karşı yerinde tutmak amacıyla kullanılançiposu kollarina dik ve hareketli eski sistem bir demircinsi.

ADİ ISKARMOZ

Filikalarda, botlarda, patalyalarda küreklerikayışlıkları ile bağlamak ve kullanırken dayanaklıketmek için küpeştelere konulan ağaç ya da madeniçelikler.

ADA

Sularla çevrili, sular yükseldiğinde su üstünde kalandoğal kara parçası

AÇILMAK

Sahilden yada deniz üzerinde bulunan herhangi biryerden ayrılıp uzaklaşmak.

AÇIKTA EĞLENMEK

Bir teknenin sahilden veya iskeleden ya da limandanaçikta, kıyıdan yeterince neta olacak şekildedemirlemeden uzakta beklemesi.

AÇIK KİRa ANLAŞMASI

İçinde yükün cinsi ve varış limanı ya da limanlarıyazılı olmayan kira anlaşması.

AÇIK GEÇMEK

Sahilden, başka bir deniz aracından, şamandıradanaçık geçmek, neta geçmek.

AÇIK DÜŞMEK

Herhangi bir neden ile bir mevkiden veya arzu edilenyerden, istenilen mesafeden daha uzakta kalmak.

AÇIK DENİZ

Tüm ülkelerin karasuları dışında bulunan veuluslararası kurallara göre hiçbir ülkeye ait olmayan tüm denizler.

AÇIK BARINAKLI GEMİ

Barınak güvertenin tonaj açıklıklarına sahip olmasınedeniyle barınak güvertenin altında kalan hacmingross ve net tonaj ölçümüne katılmayan gemi türüdür.

AÇIĞA ÇIKMAK

Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması. Açığa çıkmak, fırtına veya denizler sebebiyle rahat bir şekilde barınamamasından veya rıhtımdaki işlerinin bitmiş olmasından...

AÇI SEKSTANTI

arita, sörvey gemilerinde yatay açı ölçmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış alet.

AÇEVELE

1-Serenlerin edilebildiği kadar pırasya edilmeleri 2-Bir yere asılan, çekilen veya su üzerinde yüzdürülmeksuretiyle getirilen herhangi bir cismin bir yereçarpmaması için yapılan donanıma “açevele tutmak”denir.

ACENTELİK

Gemi ve yük sahiplerinin işlerini takip edebilmeleriiçin yetkilendirdikleri kişilerin, acentaların yaptığı iş.

ACENTA

Belirli sınırlar içinde bir başkasına vekalet ederek işbulmaya, yürütmeye, kiralamaya yetkili kişi, aracı.

ABRAMAK

Teknenin zor hava şartlarında, değişen koşullarkarşısında, en iyi şekilde kontrol altina alınması,komuta edilmesi anlamına gelir

ABOSA

 Gemide hareket hâlindeki halatın veya zincirin bir an durdurulması için verilen komut.

ABORDA

bir geminin başka bir gemiye ya da bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABLUKA

Düşmanın başka ülkelerle ilişkisini kesmek için silahlıkuvvetlerle sarılması. Bir liman ağzını veya kıyıaçığını üstün kuvvetlerle çevirmek, dışarı ileilişkilerini kesmek. Kuşatma.

ABLİ

Bumbaları veya yarım serenleri iki yana (sancak veyaiskeleye) çevirmek, düşey durumda tutmak ya daortaya alarak bağlamak için seren cundalarındansancak veya iskeleye alınan donanımlardır.

ABİS

okyanusların 900 metreyi aşan derinliklerine verilen ad.

ABAŞO YAKASI

Yelkenlerin güverte tarafına bakan alt ya­kalarıdır.

ABAŞO

Aşağı veya alt anlamında kullanılan bir sözcüktür.